คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

มีรายละเอียดดังนี้

1 คอร์สเรียนเสริมในระดับ A1-B2

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนและประสบปัญหาคือ ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนหรืออยากเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน

ระยะเวลาในการเรียน: อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียน: คิดราคาต่อ 1 ชม. (60 นาที)

ชั่วโมงละ:    19 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 10 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

                    18 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 20 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

                    17 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 30 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

 

2. คอร์สติวสอบทั่วไปในระดับ A1-B2

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้นที่ตนประสงค์แล้ว และต้องการติวสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ครูจะอธิบายส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบให้ฟัง นักเรียนจะได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งครูจะเป็นคนตรวจให้ และหาจุดอ่อน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขและอธิบายสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจให้กระจ่าง

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน: ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ราคานี้ไม่รวมหนังสือที่ใช้ในการติวสอบ (ราคาหนังสือประมาณ 20 ยูโร)

* หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

3. คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) B1

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และต้องการติวสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ครูจะอธิบายส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบให้ฟัง นักเรียนจะได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งครูจะเป็นคนตรวจให้ และหาจุดอ่อน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขและอธิบายสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจให้กระจ่าง

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ราคานี้ไม่รวมหนังสือที่ใช้ในการติวสอบ (ราคาหนังสือประมาณ 20 ยูโร)

* หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

4. คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 ในส่วนการเขียนจดหมาย

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และประสงค์ที่จะเข้าสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 และต้องการติวสอบเรื่องการเขียนจดหมาย รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่านในส่วนการเขียน

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนไวยากรณ์เยอรมันในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรือที่จำเป็นต่อการสอบเขียนจดหมาย และได้ฝึกเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

จำนวนชั่วโมง: 20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ:รับฟรี! หนังสือที่ใช้ในการติวสอบและแบบเรียนเสริมต่าง ๆ

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

5. คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 ในส่วนการพูด

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และประสงค์ที่จะเข้าสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 และต้องการติวสอบเรื่องการพูด รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่านในส่วนการพูด

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนไวยากรณ์เยอรมันในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรือที่จำเป็นต่อการสอบเขียนจดหมาย และได้ฝึกเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ: รับฟรี! หนังสือที่ใช้ในการติวสอบและแบบเรียนเสริมต่าง ๆ

                   นักเรียนจะได้ฝึกสนทนากับชาวเยอรมันในหัวข้อที่เตรียมสอบ

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 

6. คอร์สฟื้นฟูไวยากรณ์ระดับชั้น B1

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับชั้น B1 ระยะหนึ่งแล้ว และวางแผนจะเรียนต่อในระดับชั้น B2  แต่กังวลว่าจะลืมสิ่งที่เรียนมาไปเยอะแล้ว จึงอยากจะฟื้นฟูเรื่องไวยากรณ์อีกครั้ง

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ:รับฟรี! หนังสือสรุปไวยากรณ์ในระดับชั้น B1

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาภาษาเยอรมันหรือแก้ไขจุดอ่อนที่ตนมี สามารถแจ้งกับครูได้ค่ะ

ครูยินดีจัดคอร์สพิเศษให้ตามความประสงค์ของแต่ละคน

 

Visitors: 50,414