Deutschunterricht

Aktuelle Kurse

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ (หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่)

การเรียนการสอนของเราแบ่งระดับชั้นเรียนตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

คอร์สที่กำลังเปิดสอน

 1. ภาษาเยอรมันระดับ A1 – ตอนที่ 1 (แบบกลุ่มและตัวต่อตัว)


     

ครูจะแจ้งให้ทราบว่านักเรียนควรใช้หนังสือเรียนเล่มใด เช่น Schritte Plus Neu 1 หรือ Schritte International Neu 1

คอร์สระดับ A1 นี้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 ตอน คือ

ในแต่ละตอน นักเรียนจะได้เรียน 3-4 บท 

หนังสือ A1.1 และ A1.2 มีเนื้อหาเล่มละ 7 บท

ในตอนที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนระดับ A1.1 บทที่ 1 - 3 หรือหนังสือเรียนเล่มแรกประมาณครึ่งเล่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเรียน

หนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด

Schritte plus Neu 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch+Arbeitsbuch+CD zum Arbeitsbuch

(ISBN 978-3193010810)

หรือ

Schritte international Neu 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch+Arbeitsbuch+CD zum Arbeitsbuch

(ISBN 978-3193010827)

ลักษณะการเรียน

แบบกลุ่ม (3-5 คน) - วันเสาร์และอาทิตย์ ครั้งละ 3 คาบ (1 คาบ = 45 นาที) เวลา 9.00-11.15 น. ตามเวลาที่ประเทศเยอรมนี หรือ 15.00-17.15 น. ตามเวลาในประเทศไทย

แบบตัวต่อตัว - สามารถตกลงวันเวลาเรียนกับครูได้ตามสะดวก เรียนครั้งละ 3 คาบ (1 คาบ = 45 นาที) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ รวม 24 คาบเรียน

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน ในคอร์สนี้จะได้เรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้นและครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับครูชาวไทย และยังได้ฝึกสนทนาและออกเสียงกับครูชาวเยอรมันด้วย

เมื่อเรียนครบทั้ง 4 ตอนแล้ว นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้โดยใช้ประโยคที่ไม่ซับซ้อน และฟังเข้าใจ เมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน นักเรียนจะเข้าใจประโยคหรือสำนวนอย่างง่ายที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น สามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลได้ สามารถสนทนาในร้านขายของได้ และเข้าใจข้อมูลอย่างง่ายในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

สำหรับคอร์สออนไลน์และตัวต่อตัว จะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Zoom นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/ ก่อนการเรียนในแต่ละครั้ง ครูจะส่งลิงค์ให้แก่นักเรียนในช่องทางที่นักเรียนสะดวก นักเรียนเพียงแค่ต้องคลิกลิงค์ที่ครูส่งให้ ก็จะสามารถเข้าเรียนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ คือ คอมพิวเตอร์หรือแท็ปเล็ตที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และระบบอินเทอร์เน็ต

ในคอร์สนี้จะใช้สื่อการสอนแบบ interactive กล่าวคือ นักเรียนจะได้ดูวิดีโอ ฟังเสียงสนทนา และอ่านเขียนไปพร้อม ๆ กัน จึงไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือจอเล็ก ๆ เพราะนักเรียนจะมองเห็นสื่อการเรียนการสอนได้ลำบาก เนื่องจากตัวหนังสือในจอโทรศัพท์นั้นเล็กนิดเดียว

ราคาคอร์ส A1 ตอนที่ 1

แบบกลุ่ม ท่านละ 200 ยูโร (30 คาบ เวลาเรียน 1 คาบ = 45 นาที)

แบบตัวต่อตัว ท่านละ 384 ยูโร (24 คาบ เวลาเรียน 1 คาบ = 45 นาที)

หมายเหตุ:

แบบกลุ่ม ในกรณีที่ขาดเรียน จะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ แต่ครูจะส่งคลิปวิดีโอที่อัดไว้ให้ทางอีเมล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังด้วยตนเอง

แบบตัวต่อตัว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ต้องแจ้งให้ครูทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. แล้วจึงจะชดเชยเวลาเรียนให้

 

1. Deutsch als Fremdsprache A1 - Teil 1

Der Kurs A1 findet online im Webkonferenzraum Zoom statt und besteht aus vier Teilen: Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4

Kursdetails:

Sie lernen Deutsch ohne Vorkenntnisse. Es werden leichte alltägliche Verständigung wie Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben vermittelt. Eine erfahrene thailändische Lehrkraft leitet den Kurs und wird von einem deutschen Muttersprachler im mündlichen Teil unterstützt.

Gruppenunterricht: Der Kurs dauert 5 Wochen. Sie lernen 2 Tage (Samstag und Sonntag) in 3 UE (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten). Der Kurs findet am Vormittag (9:00 - 11:15 Uhr nach deutscher Zeit / 15:00 - 17:15 Uhr nach thailändischer Zeit) statt. In diesem Kurs lernen Sie Lektion 1 bis 3 oder 4 und insgesamt 30 Unterrichtseinheiten.

Einzelunterricht: Der Kurs dauert 4 Wochen. Sie lernen 2 Tage (Termine nach Vereinbarung) in 3 UE (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten). Der Kurs hat 8 Termine, jeweils mit 3 UE. In diesem Kurs lernen Sie Lektion 1 bis 3 oder 4 und insgesamt 24 Unterrichtseinheiten.

Zielgruppe:

Teilnehmer/-innen, die die Prüfung (das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 / Start Deutsch 1 - telc) ablegen oder die deutsche Sprache kennen lernen möchten

Zusammenfassung:

Preis:

Gruppenunterricht: 200,00 € / Person

10 Termine, 30 Unterrichtseinheiten (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten)

2 Mal pro Woche, insgesamt 5 Wochen

Termine/Uhrzeit: Samstag und Sonntag (9:00 - 11:15 Uhr nach deutscher Zeit / 15:00 - 17:15 Uhr nach thailändischer Zeit)

Gruppengröße: 3-5 Teilnehmer/-innen

Einzelunterricht: 384,00 € / Person

8 Termine, 24 Unterrichtseinheiten (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten)

2 Mal pro Woche, insgesamt 4 Wochen

Termin / Uhrzeit: Nach Vereinbarung

Lehrbücher: Die Lehrbücher bestehen aus einem Kursbuch und einem Arbeitsbuch.

Entweder

Schritte plus Neu 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch+Arbeitsbuch+CD zum Arbeitsbuch

(ISBN 978-3193010810)

oder

Schritte international Neu 1: Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch+Arbeitsbuch+CD zum Arbeitsbuch

(ISBN 978-3193010827)

 Zoom Meeting

Technische Voraussetzungen: PC, Laptop oder Tablet mit Kamera und möglichst einem Headset sowie einen stabilen Internetzugang.

Der Kurs wird mit Zoom durchgeführt, dazu müssten Sie sich die kostenlose Software herunterladen. Sie brauchen sich aber nicht registrieren.
Sie können Zoom unter https://zoom.us/download  finden und installieren.

Falls Sie Hilfe bei der Installation von Zoom benötigen, ist folgendes Video in YouTube sehr hilfreich:
https://www.youtube.com/watch?v=zCq53RH7StQ&t=300s
Der Einladungslink wird vor Kursbeginn per E-Mail oder per Nachricht an Sie versendet.

Bei Online-Kursen liegt die Verantwortung der Zugangstechnik bei jeden Kursteilnehmer selbst. Falls Sie gelegentlich an dem Unterricht nicht teilnehmen können, kann die Gebühr nicht erstattet werden. Sie bekommen bei Abwesenheit jedoch ein Video vom Unterricht per E-Mail zugesandt.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ภาษาเยอรมันระดับ A2.1 แบบกลุ่ม

คอร์สระดับ A2 แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ตอน คือ A2.1 จำนวน 7 บท และ A2.2 จำนวน 7 บท

ในตอนที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนระดับ A2.1 บทที่ 1 ถึง 7 ใช้เวลาในการเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

แบบกลุ่ม - วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ครั้งละ 4 คาบ (14.00-17.15 น. ตามเวลาที่ประเทศเยอรมนี) เมื่อเรียน 2 คาบแล้ว (14.00-15.30 น.) นักเรียนจะได้หยุดพัก 15 นาที (15.30-15.45 น.) จากนั้นเรียนต่ออีก 2 คาบ (15.45-17.15 น.)

นักเรียนควรมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับ A1 แล้ว ในคอร์สนี้จะได้เรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้นและครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับครูชาวไทย และยังได้ฝึกสนทนาและออกเสียงกับครูชาวเยอรมันด้วย

เมื่อเรียนจบระดับ A2 แล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าใจและใช้ประโยค รวมถึงสำนวนที่ใช้เป็นประจำในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน

สำหรับคอร์สออนไลน์และตัวต่อตัว จะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Zoom นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/ ก่อนการเรียนในแต่ละครั้ง ครูจะส่งลิงค์ให้แก่นักเรียนในช่องทางที่นักเรียนสะดวก นักเรียนเพียงแค่ต้องคลิกลิงค์ที่ครูส่งให้ ก็จะสามารถเข้าเรียนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ คือ คอมพิวเตอร์หรือแท็ปเล็ตที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และระบบอินเทอร์เน็ต

ในคอร์สนี้จะใช้สื่อการสอนแบบ interactive กล่าวคือ นักเรียนจะได้ดูวิดีโอ ฟังเสียงสนทนา และอ่านเขียนไปพร้อม ๆ กัน จึงไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือจอเล็ก ๆ เพราะนักเรียนจะมองเห็นสื่อการเรียนการสอนได้ลำบาก เนื่องจากตัวหนังสือในจอโทรศัพท์นั้นเล็กนิดเดียว

 หนังสือเรียนสำหรับ A2.1 มี 1 เล่มคือ

1. Schritte plus Neu 3: Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf / Kursbuch + Arbeitsbuch + Audio-CD zum Arbeitsbuch (ISBN 978-3193010834)

นักเรียนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย หรือสวิตเซอร์แลนด์สามารถสั่งซื้อที่ร้านหนังสือหรือในร้านค้าตามเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลรหัสหนังสือ หรือ ISBN

ราคาคอร์ส A2.1

 ราคาแบบกลุ่ม: แบบกลุ่มท่านละ 480 ยูโร (60 คาบ เวลาเรียน 1 คาบ = 45 นาที)

 ระยะเวลาในการเรียน:

 แบบกลุ่ม เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 60 คาบเรียน 5 สัปดาห์) หรือเมื่อมีผู้เรียนครบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

หมายเหตุ:

แบบกลุ่ม ในกรณีที่ขาดเรียน จะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ แต่ครูจะส่งคลิปวิดีโอที่อัดไว้ให้ทางอีเมล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังด้วยตนเอง

 

 

2. Deutsch als Fremdsprache A2.1 (Gruppenunterricht)

Der Kurs A2 findet online im Webkonferenzraum Zoom statt und besteht aus zwei Teilen: A2.1 und A2.2

Kursdetails:

Die Teilnehmer haben Deutsch-Vorkenntnisse auf dem Niveau A1. Vor der Anmeldung wird ein EInstufungstest durchgeführt, wodurch die Sprachkenntnisse ermitteln werden.

Sie vertiefen Ihre Deutschkenntnisse und sind am Ende des Kurses in der Lage, einfache Alltaggespräche zu führen. Eine erfahrene thailändische Lehrkraft leitet den Kurs und wird von einem deutschen Muttersprachler im mündlichen Teil unterstützt.

Gruppenunterricht: Der Kurs dauert 5 Wochen. Sie lernen 3 Tage (Montag, Dienstag, Mittwoch) in 4 UE (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten). Der Kurs findet am Vormittag (14:00 - 17:15 Uhr nach deutscher Zeit) statt. Nach 2 UE (14:00-15:30 Uhr) gibt es eine Pause für 15 Minuten (15:30-15:45), in der Sie sich entspannen können. Danach lernen Sie noch 2 UE (15:45-17:15 Uhr). Der Kurs hat 15 Termine, jeweils mit 4 UE. In diesem Kurs Lernen Sie Lektion 1 bis 7 und insgesamt 60 Unterrichtseinheiten.

Zusammenfassung:

Preis:

Gruppenunterricht: 480,00 € / Person

15 Termine, 60 Unterrichtseinheiten (1 Unterrichtseinheit = 45 Minuten)

3 Mal pro Woche, insgesamt 5 Wochen

Termine: Montag, Dienstag, Mittwoch (Gruppenunterricht)

Uhrzeit:   14:00 - 17:15 Uhr nach deutscher Zeit

Gruppengröße: 2-5 Teilnehmer/-innen

Beginn: Mittwoch, 24.01.2022

Ende: Freitag, 23.02.2022

Lehrbuch:

1. Schritte plus Neu 3: Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf / Kursbuch + Arbeitsbuch + Audio-CD zum Arbeitsbuch (ISBN 978-3193010834)

Zoom Meeting

Technische Voraussetzungen: PC, Laptop oder Tablet mit Kamera und möglichst einem Headset sowie einen stabilen Internetzugang.

Der Kurs wird mit Zoom durchgeführt, dazu müssten Sie sich die kostenlose Software herunterladen. Sie brauchen sich aber nicht registrieren.
Sie können Zoom unter https://zoom.us/download  finden und installieren.

Falls Sie Hilfe bei der Installation von Zoom benötigen, ist folgendes Video in YouTube sehr hilfreich:
https://www.youtube.com/watch?v=zCq53RH7StQ&t=300s
Der Einladungslink wird einen Tag vor Kursbeginn per E-Mail oder per Nachricht an Sie versendet.

Bei Online-Kursen liegt die Verantwortung der Zugangstechnik bei jeden Kursteilnehmer selbst. Falls Sie gelegentlich an dem Unterricht nicht teilnehmen können, kann die Gebühr nicht erstattet werden. Sie bekommen bei Abwesenheit jedoch ein Video vom Unterricht per E-Mail zugesandt.

 

Visitors: 59,125