คอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป

คอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกไปเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียน ด้วยเหตุผลหลากหลาย เช่น ต้องทำงาน หรือมีบุตรที่ต้องดูแล หรือไม่อยากเรียนในกลุ่มใหญ่ ๆ ที่โรงเรียน

เนื้อหา

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาเยอรมันแบบตัวต่อตัวกับครูครบทุกทักษะ อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนครบทุกบทในหนังสือ รวมทั้งจะได้รับแบบฝึกหัดพิเศษไปทำเป็นการบ้านและได้ทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่เปิดสอน

เปิดสอนในระดับ A1 - B2 และได้แบ่งแยกย่อยแต่ละระดับไว้ดังนี้

ระดับชั้น A1 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งแยกย่อยออกเป็น A1.1 และ A1.2

ระดับชั้น A2 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งแยกย่อยออกเป็น A2.1 และ A2.2

ระดับชั้น B1 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งแยกย่อยออกเป็น B1.1 และ B1.2

ระดับชั้น B2 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งแยกย่อยออกเป็น B2.1 และ B2.2

สื่อการเรียนการสอน

ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (ยกเว้นว่ามีโปรโมชั่นแถมหนังสือฟรีในขณะที่สมัครเรียน)

ครูจะพิจารณาและแจ้งให้นักเรียนทราบว่าใช้หนังสือเล่มไหนในการเรียน  นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือด้วยตัวเองหรือจะให้ครูเป็นผู้สั่งซื้อให้ก็ได้ ส่วนแบบเรียนเสริมที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระยะเวลาในการเรียน

การเรียนแต่ละระดับชั้นใช้เวลาประมาณ 40 ชม.* โดยแบ่งการจ่ายเงินและการเรียนเป็น 2 รอบ รอบละ 20 ชม. เมื่อนักเรียนเรียนครบ 20 ชม. แล้ว และอยากเรียนต่อให้จบ ครูก็จะส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับ 20 ชม.หลังให้อีกครั้ง

คอร์ส A1.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A1.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A2.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A2.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B1.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B1.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B2.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B2.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์สธรรมดา

ระยะเวลาในการเรียน 5 สัปดาห์

เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 4 ชม.)

รวมจำนวน 20 ชม.

คอร์สเร่งรัด

ระยะเวลาในการเรียน 4 สัปดาห์

เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 6 ชม.)

รวมจำนวน 20 ชม.

คอร์สเร่งรัดพิเศษ

ระยะเวลาในการเรียน 2 สัปดาห์

เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 10 ชม.)

จำนวน 20 ชม.

*หมายเหตุ นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้ หากไปไม่ถึงเป้าหมาย

ค่าเรียน

ระดับชั้น A1.1               20  ชม.             ราคาปกติ 360 ยูโร ลดเหลือ 320 ยูโร* (ชม. ละ 16 ยูโร)

ระดับชั้น A1.2               20  ชม.             ราคาปกติ 360 ยูโร ลดเหลือ 320 ยูโร* (ชม. ละ 16 ยูโร)

ระดับชั้น A2.1               20  ชม.             ราคาปกติ 380 ยูโร ลดเหลือ 340 ยูโร* (ชม. ละ 17 ยูโร)

ระดับชั้น A2.2               20  ชม.             ราคาปกติ 380 ยูโร ลดเหลือ 340 ยูโร* (ชม. ละ 17 ยูโร)

ระดับชั้น B1.1               20  ชม.             ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ระดับชั้น B1.2               20  ชม.             ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ระดับชั้น B2.1               20  ชม.             ราคาปกติ 420 ยูโร ลดเหลือ 380 ยูโร* (ชม. ละ 19 ยูโร)

ระดับชั้น B2.2               20  ชม.             ราคาปกติ 420 ยูโร ลดเหลือ 380 ยูโร* (ชม. ละ 19 ยูโร)

*หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

Visitors: 50,414