คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

(หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่)

การเรียนการสอนของเราแบ่งระดับชั้นเรียนตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

 

ระดับที่กำลังเปิดสอน

 1. ภาษาเยอรมันระดับ A1 – ตอนที่ 1

คอร์สระดับ A1 แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 ตอน ตอนละ 6 บท

หนังสือ A1.1 มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท ครูแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 6 บท

หนังสือ A1.2 มีเนื้อหาทั้งหมด 12 บท ครูแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 6 บท

ในตอนที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนระดับ A1.1 บทที่ 1 ถึง 6 หรือหนังสือเรียนเล่มแรกครึ่งเล่ม ใช้เวลาในการเรียน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

แบบกลุ่ม - วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ครั้งละ 3 คาบ (9.00-11.30 น. ตามเวลาที่ประเทศเยอรมนี หรือ 15.00-17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) เมื่อเรียน 2 คาบแล้ว (9.00-10.30 น.) นักเรียนจะได้หยุดพัก 15 นาที (10.30-10.45 น.) จากนั้นเรียนต่ออีก 1 คาบ (10.45-11.30 น.)

แบบตัวต่อตัว - สามารถตกลงวันเวลาเรียนกับครูได้ตามสะดวก เรียนครั้งละ 3 คาบ (1 คาบ = 45 นาที) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ รวม 24 คาบเรียน

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน ในคอร์สนี้จะได้เรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้นและครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับครูชาวไทย และยังได้ฝึกสนทนาและออกเสียงกับครูชาวเยอรมันด้วย

เมื่อเรียนครบทั้ง 4 ตอนแล้ว นักเรียนจะสามารถสื่อสารได้โดยใช้ประโยคที่ไม่ซับซ้อน และฟังเข้าใจ เมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน นักเรียนจะเข้าใจประโยคหรือสำนวนอย่างง่ายที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น สามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลได้ สามารถสนทนาในร้านขายของได้ และเข้าใจข้อมูลอย่างง่ายในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

สำหรับคอร์สออนไลน์และตัวต่อตัว จะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Zoom นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/ ก่อนการเรียนในแต่ละครั้ง ครูจะส่งลิงค์ให้แก่นักเรียนในช่องทางที่นักเรียนสะดวก นักเรียนเพียงแค่ต้องคลิกลิงค์ที่ครูส่งให้ ก็จะสามารถเข้าเรียนได้

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ คือ คอมพิวเตอร์หรือแท็ปเล็ตที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และระบบอินเทอร์เน็ต

ในคอร์สนี้จะใช้สื่อการสอนแบบ interactive กล่าวคือ นักเรียนจะได้ดูวิดีโอ ฟังเสียงสนทนา และอ่านเขียนไปพร้อม ๆ กัน จึงไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือจอเล็ก ๆ เพราะนักเรียนจะมองเห็นสื่อการเรียนการสอนได้ลำบาก เนื่องจากตัวหนังสือในจอโทรศัพท์นั้นเล็กนิดเดียว

หนังสือเรียนสำหรับตอนที่ 1 มี 2 เล่มคือ

1. หนังสือเรียน Menschen A1/1 - Deutsch als Fremdsprache

(Kursbuch, ISBN 978-3193619013)

2. หนังสือแบบฝึกหัด Menschen A1/1 - Deutsch als Fremdsprache

(Arbeitsbuch mit Audio-CD: ISBN 978-3193119018)

นักเรียนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย หรือสวิตเซอร์แลนด์สามารถสั่งซื้อที่ร้านหนังสือหรือในร้านค้าตามเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลรหัสหนังสือ หรือ ISBN

ส่วนนักเรียนที่ประเทศไทยสามารถสั่งซื้อหนังสือดังกล่าวได้ที่ร้านหนังสือ Buchladen ซึ่งอยู่ในสถาบันเกอเธ่

โทร.: 02-679-7520, 02-679-7661
Line ID: Der_Buchladen_Bkk
ส่งข้อความ: 098-8264484
อีเมล:sales@buchladenbkk.com

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เมื่อเรียนจบทั้ง 4 ตอนแล้ว ต้องการสอบวัดระดับ A1 ของสถาบันเกอเธ่ (das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1)

 ราคาคอร์ส A1 ตอนที่ 1

 ราคาแบบกลุ่ม: แบบกลุ่มท่านละ 270 ยูโร (36 คาบ เวลาเรียน 1 คาบ = 45 นาที)

                         แบบตัวต่อตัวท่านละ 385 ยูโร (36 คาบ เวลาเรียน 1 คาบ = 45 นาที)

 ระยะเวลาในการเรียน

 แบบกลุ่ม เริ่มต้นวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 36 คาบเรียน 4 สัปดาห์)

หรือเมื่อมีผู้เรียนครบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

แบบตัวต่อตัว สามารถตกลงเวลาเริ่มเรียนกับครูได้ตามสะดวก เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 3 คาบเรียน (รวม 36 คาบเรียน 4 สัปดาห์)

หมายเหตุ:

แบบกลุ่ม ในกรณีที่ขาดเรียน จะไม่มีการชดเชยชั่วโมงเรียนให้ แต่ครูจะส่งคลิปวิดีโอที่อัดไว้ให้ทางอีเมล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนย้อนหลังด้วยตนเอง

แบบตัวต่อตัว ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ต้องแจ้งให้ครูทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. แล้วจึงจะชดเชยเวลาเรียนให้

 

 


 

Visitors: 50,413