คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

(หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่)

การเรียนการสอนของเราแบ่งระดับชั้นเรียนตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

ดำเนินการสอนผ่านทางสไกป์ หรือทางเฟซบุ๊ก แมสเซ็นเจอร์ หรือทางซูม

คอร์สภาษาเยอรมันของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. คอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป

2. คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกไปเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียน ด้วยเหตุผลหลากหลาย เช่น ต้องทำงาน หรือมีบุตรที่ต้องดูแล หรือไม่อยากเรียนในกลุ่มใหญ่ ๆ ที่โรงเรียน

เนื้อหา

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาเยอรมันแบบตัวต่อตัวกับครูครบทุกทักษะ อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนครบทุกบทในหนังสือ รวมทั้งจะได้รับแบบฝึกหัดพิเศษไปทำเป็นการบ้านและได้ทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่เปิดสอน

เปิดสอนในระดับ A1 - B2 และได้แบ่งแยกย่อยแต่ละระดับไว้ดังนี้

ระดับชั้น A1 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งแยกย่อยออกเป็น A1.1 และ A1.2

ระดับชั้น A2 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งแยกย่อยออกเป็น A2.1 และ A2.2

ระดับชั้น B1 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งแยกย่อยออกเป็น B1.1 และ B1.2

ระดับชั้น B2 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งแยกย่อยออกเป็น B2.1 และ B2.2

สื่อการเรียนการสอน

ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (ยกเว้นว่ามีโปรโมชั่นแถมหนังสือฟรีในขณะที่สมัครเรียน)

ครูจะพิจารณาและแจ้งให้นักเรียนทราบว่าใช้หนังสือเล่มไหนในการเรียน  นักเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือด้วยตัวเองหรือจะให้ครูเป็นผู้สั่งซื้อให้ก็ได้  ส่วนแบบเรียนเสริมที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระยะเวลาในการเรียน

การเรียนแต่ละระดับชั้นใช้เวลาประมาณ 40 ชม.* โดยแบ่งการจ่ายเงินและการเรียนเป็น 2 รอบ รอบละ 20 ชม. เมื่อนักเรียนเรียนครบ 20 ชม. แล้ว และอยากเรียนต่อให้จบ ครูก็จะส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับ 20 ชม.หลังให้อีกครั้ง

คอร์ส A1.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A1.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A2.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส A2.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B1.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B1.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B2.1               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์ส B2.2               40  ชม. (1 ชม. = 60 นาที)   ค่าเรียนแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ชม.

คอร์สธรรมดา

ระยะเวลาในการเรียน 5 สัปดาห์

เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 4 ชม.)

รวมจำนวน 20 ชม.

คอร์สเร่งรัด

ระยะเวลาในการเรียน 4 สัปดาห์

เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 6 ชม.)

รวมจำนวน 20 ชม.

คอร์สเร่งรัดพิเศษ

ระยะเวลาในการเรียน 2 สัปดาห์

เรียน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 10 ชม.)

จำนวน 20 ชม.

*หมายเหตุ เมื่อเรียนในแต่ละระดับครบ 40 ชม.แล้ว แต่ไปไม่ถึงเป้าหมาย นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้

ค่าเรียน

ระดับชั้น A1.1               20  ชม.             ราคาปกติ 360 ยูโร ลดเหลือ 320 ยูโร* (ชม. ละ 16 ยูโร)

ระดับชั้น A1.2               20  ชม.             ราคาปกติ 360 ยูโร ลดเหลือ 320 ยูโร* (ชม. ละ 16 ยูโร)

ระดับชั้น A2.1               20  ชม.             ราคาปกติ 380 ยูโร ลดเหลือ 340 ยูโร* (ชม. ละ 17 ยูโร)

ระดับชั้น A2.2               20  ชม.             ราคาปกติ 380 ยูโร ลดเหลือ 340 ยูโร* (ชม. ละ 17 ยูโร)

ระดับชั้น B1.1               20  ชม.             ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ระดับชั้น B1.2               20  ชม.             ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ระดับชั้น B2.1               20  ชม.             ราคาปกติ 420 ยูโร ลดเหลือ 380 ยูโร* (ชม. ละ 19 ยูโร)

ระดับชั้น B2.2               20  ชม.             ราคาปกติ 420 ยูโร ลดเหลือ 380 ยูโร* (ชม. ละ 19 ยูโร)

* หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2. คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

2.1 คอร์สเรียนเสริมในระดับ A1-B2

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนและประสบปัญหาคือ ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียนหรืออยากเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน

ระยะเวลาในการเรียน: อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียน: คิดราคาต่อ 1 ชม. (60 นาที)

ชั่วโมงละ:    19 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 10 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

                    18 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 20 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

                    17 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 30 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

* หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2.2 คอร์สติวสอบทั่วไปในระดับ A1-B2

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้นที่ตนประสงค์แล้ว และต้องการติวสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ครูจะอธิบายส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบให้ฟัง นักเรียนจะได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งครูจะเป็นคนตรวจให้ และหาจุดอ่อน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขและอธิบายสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจให้กระจ่าง

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ราคานี้ไม่รวมหนังสือที่ใช้ในการติวสอบ (ราคาหนังสือประมาณ 20 ยูโร)

*หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2.3 คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) B1

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และต้องการติวสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ครูจะอธิบายส่วนต่าง ๆ ของข้อสอบให้ฟัง นักเรียนจะได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งครูจะเป็นคนตรวจให้ และหาจุดอ่อน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขและอธิบายสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจให้กระจ่าง

จำนวนชั่วโมง: 20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

ราคานี้ไม่รวมหนังสือที่ใช้ในการติวสอบ (ราคาหนังสือประมาณ 20 ยูโร)

*หมายเหตุ ส่วนลดนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2.3 คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 ในส่วนการเขียนจดหมาย

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และประสงค์ที่จะเข้าสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 และต้องการติวสอบเรื่องการเขียนจดหมาย รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่านในส่วนการเขียน

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนไวยากรณ์เยอรมันในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรือที่จำเป็นต่อการสอบเขียนจดหมาย และได้ฝึกเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ:รับฟรี! หนังสือที่ใช้ในการติวสอบและแบบเรียนเสริมต่าง ๆ

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2.4 คอร์สติวสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 ในส่วนการพูด

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบระดับชั้น B1 แล้ว และประสงค์ที่จะเข้าสอบ Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) หรือระดับชั้น B1 และต้องการติวสอบเรื่องการพูด รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่านในส่วนการพูด

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้ทบทวนไวยากรณ์เยอรมันในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรือที่จำเป็นต่อการสอบเขียนจดหมาย และได้ฝึกเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ

จำนวนชั่วโมง:20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ:รับฟรี! หนังสือที่ใช้ในการติวสอบและแบบเรียนเสริมต่าง ๆ

                   นักเรียนจะได้ฝึกสนทนากับชาวเยอรมันในหัวข้อที่เตรียมสอบ

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

2.5 คอร์สฟื้นฟูไวยากรณ์ระดับชั้น B1

คอร์สนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับชั้น B1 ระยะหนึ่งแล้ว และวางแผนจะเรียนต่อในระดับชั้น B2 แต่กังวลว่าจะลืมสิ่งที่เรียนมาไปเยอะแล้ว จึงอยากจะฟื้นฟูเรื่องไวยากรณ์อีกครั้ง

จำนวนชั่วโมง: 20 ชม. (นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้)

ระยะเวลาในการเรียน:  ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ (ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของนักเรียนว่าอยากจะสอบเมื่อไหร่)

ค่าเรียน:ราคาปกติ 400 ยูโร ลดเหลือ 360 ยูโร* (ชม. ละ 18 ยูโร)

สิทธิพิเศษ: รับฟรี! หนังสือสรุปไวยากรณ์ในระดับชั้น B1

*หมายเหตุ ส่วนลดและสิทธิพิเศษนี้มีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

 

แล้วพบกันนนะคะทุกคน ไม่มีเป้าหมายใดเกินความพยายามของเราไปได้ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจากครูบี หัทยา

 

 


  • letters-3317427_1920.png
    คอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกไปเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียน ด้วยเหตุผลหลากหลาย เช่น ต้องทำงาน หรือมีบุตรที่ต้องดูแล หรือไม่อยากเรียนในกลุ่มใหญ่ ๆ ที่...

  • child-3326960_1280.png
    คอร์สภาษาเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 1 คอร์สเรียนเสริมในระดับ A1-B2 สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนและประสบปัญหาคือ ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในห้องเร...
Visitors: 36,319