คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

(หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่)

 

การเรียนการสอนของเราแบ่งระดับชั้นเรียนตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen)

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/

 

โดยเปิดสอนในระดับ A1-B2 และได้แบ่งแยกย่อยแต่ละระดับไว้ดังนี้

ระดับชั้น A1 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งออกเป็น A1.1 และ A1.2

ระดับชั้น A2 (การใช้ภาษาเบื้องต้น) แบ่งออกเป็น A2.1 และ A2.2

ระดับชั้น B1 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งออกเป็น B1.1 และ B1.2

ระดับชั้น B2 (การใช้ภาษาระดับกลาง) แบ่งออกเป็น B2.1 และ B2.2

 

เรียนตัวต่อตัว! ฝึกทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนสามารถนัดหมายวันเวลาเรียนกับครูได้ตามสะดวกค่ะ


สำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาแล้วและหยุดพักไป จะต้องทำข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ซึ่งครูจะจัดส่งให้ทำ ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะ

 

คอร์สธรรมดา

ระยะเวลาในการเรียน 8 สัปดาห์

2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 4 ชม.)

จำนวน 30 ชม.

เป้าหมาย: ครึ่งระดับชั้น ยกตัวอย่าง เช่น A1.1

ใช้หนังสือเรียน 1 เล่ม

ค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 540 ยูโร 485 ยูโร (ส่วนลดพิเศษถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากเป็นพิเศษ และไปไม่ถึงเป้าหมายภายใน 30 ชม. สามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้ ราคาชั่วโมงตามโปรโมชั่นปัจจุบัน

 

คอร์สเร่งรัด

ระยะเวลาในการเรียน 5 สัปดาห์

3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 6 ชม.)

จำนวน 30 ชม.

เป้าหมาย: ครึ่งระดับชั้น ยกตัวอย่าง เช่น A1.1

ใช้หนังสือเรียน 1 เล่ม

ค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 540 ยูโร 485 ยูโร (ส่วนลดพิเศษถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากเป็นพิเศษ และไปไม่ถึงเป้าหมายภายใน 30 ชม. สามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้ ราคาชั่วโมงตามโปรโมชั่นปัจจุบัน

 

คอร์สเร่งรัดพิเศษ

ระยะเวลาในการเรียน 3 สัปดาห์

5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 2 ชม.ต่อวัน (สัปดาห์ละ 10 ชม.)

จำนวน 30 ชม.

เป้าหมาย: ครึ่งระดับชั้น ยกตัวอย่าง เช่น A1.1

ใช้หนังสือเรียน 1 เล่ม

ค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 540 ยูโร 485 ยูโร (ส่วนลดพิเศษถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากเป็นพิเศษ และไปไม่ถึงเป้าหมายภายใน 30 ชม. สามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มได้ ราคาชั่วโมงตามโปรโมชั่นปัจจุบัน

 

คอร์สเรียนเสริม/คอร์สติวสอบ

- สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนและประสบปัญหา คือ ไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนในห้องเรียน หรืออยากเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน

- สำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบระดับชั้นต่าง ๆ

* ค่าเรียนต่อชั่วโมง (ส่วนลดพิเศษถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

ชั่วโมงละ  20 ยูโร 19 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 10 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

              20 ยูโร 18 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 20 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

              20 ยูโร 17 ยูโร (เมื่อจองตั้งแต่ 30 ชม. ขึ้นไปต่อ 1 รอบบิล)

 

ดำเนินการสอนผ่านทางสไกป์ หรือทางเฟซบุ๊ก แมสเซ็นเจอร์


แล้วพบกันนนะคะทุกคน ไม่มีเป้าหมายใดเกินความพยายามของเราไปได้ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจากครูบี หัทยา

 

Visitors: 30,551