หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยในเยอรมนี

หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่ประเทศเยอรมนี

 

Verein Puer Thai e.V. (สโมสรเพื่อไทย)

Osloerstr. 125
13359 Berlin

โทร. (030) 484 793 61
แฟกซ์: (030) 484 793 63

http://www.puer-thai.com/

 

Ban Ying e.V. (สมาคมบ้านหญิง)

Anklamerstrasse 38, 10115 Berlin

โทร. 030-440 63 73/ 74, 030-85 37 692 (บ้านพักฉุกเฉิน)

อีเมล: info@ban-ying.de

http://www.ban-ying.de/

 

THARA e.V. (Thai Articulate their Rights Abroad หรือ Thailaenderinnen Artikulieren ihre Rechte im Ausland)

Mettnauerstr. 10

81249 München

http://www.tharaverein.de/

Facebook : THARA e.V.

 

Thai Asa e.V.

Marbachstr. 16, 81369 Muenchen

โทร. 089-44239988

มือถือ 015206704004

แฟกซ์ 08918923835

www.thaiasa.org

 

AMNESTY FOR WOMEN Staedtegruppe Hamburg e.V.

Grosse Bergstrasse 231, 22767 Hamburg

โทร. 040-38 47 53

อีเมล: info@amnestyforwomen.de

www.amnestyforwomen.de

 

FIZ (Frauen Informationszentrum)

Moserstr. 10, 70182 Stuttgart

โทร. 0711-23941-24

อีเมล: fiz@vij-stuttgart.de

http://www.vij-stuttgart.de

 

FIM e.V.

Varrentrappstr. 55, 60486 Frankfurt am Main

โทร. 069-97 0 97 97-0

อีเมล: fiminfo@web.de

 

IN VIA KOFIZA Landesstelle Bayern

Lessingstrasse 3, 80336 Muenchen

โทร. 089-54 49 72 40

อีเมล: kofiza@invia-bayern.de

http://www.invia-bayern.de

 (ข้อมูลส่วนใหญ่นำมาจากหนังสือ "อยู่เยอรมนี คู่มือสำหรับคนไทย ฉบับกระเป๋า"

จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน)

 

Visitors: 57,278