ติดต่อเรา

         

                                                              

 หัทยา เคอร์เนอร์ (Hattaya Körner)

ภาษาไทย และภาษาเยอรมัน

อีเมล: info@thktranslation.com
Line ID: bee_hattaya

(ประเทศไทย): +66877175166 

(ประเทศเยอรมนี): +491749034993

 

 ที่อยู่ทางไปรษณีย์ประเทศไทย

หัทยา เคอร์เนอร์

126/3 หมู่ที่ 1

ต. พงสวาย อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี 70000

 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ประเทศเยอรมนี

Hattaya Körner

Hintergasse 17

03249 Sonnewalde

Deutschland

  

https://www.facebook.com/thktranslationkoerner

 

     

https://www.facebook.com/deutschonlineunterricht

 

 

https://www.facebook.com/thaiunterricht

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 59,125