ติดต่อเรา

 

ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง!

THK Translation (ทีเอชเค ทรานสเลชั่น) ให้บริการแปลเอกสารภาษาเยอรมัน-ไทย รวมทั้งสอนภาษาเยอรมันให้แก่ชาวไทย และสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา และจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

          

 

 

 

 

 

 

หัทยา เคอร์เนอร์ (Hattaya Körner)

ภาษาไทย และภาษาเยอรมัน

อีเมล: info@thktranslation.com
Line ID: bee_hattaya

  (ประเทศไทย): +66877175166
       (ประเทศเยอรมนี): +491749034993

โทมัส เคอร์เนอร์ (Thomas Körner)

ภาษาเยอรมัน

อีเมล: thomaskoerner48@live.de
(ประเทศเยอรมนี): +491749036263

              

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ประเทศไทย

หัทยา เคอร์เนอร์

126/3 หมู่ที่ 1

ต. พงสวาย อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี 70000

 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ประเทศเยอรมนี

Hattaya Körner

Michelsbergstraße 2

74080 Heilbronn

Deutschland 

https://www.facebook.com/thktranslation

 

      

                     https://www.facebook.com/deutschonlineunterricht     https://www.facebook.com/thaiunterricht

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 30,551