รับแปลภาษาเยอรมัน<->ไทย

                                                       

THK Translation (ทีเอชเค ทรานสเลชั่น) 

ให้บริการแปลเอกสารและรับรองคำแปลภาษาเยอรมัน-ไทย โดยหัทยา เคอร์เนอร์ นักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนีให้แปลเอกสารและรับรองคำแปลถูกต้องได้ งานแปลของเราเป็นที่ยอมรับของศาลทุกแห่งและหน่วยราชการทุกแห่งของประเทศเยอรมนี รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสถานกงสุลกิติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

ท่านสามารถส่งงานที่ต้องการแปลมาให้เราพิจารณาราคาค่าแปล และระยะเวลาการแปลได้ที่อีเมล info@thktranslation.com

ราคาค่าแปล พิจารณาตามหลักของสมาพันธ์ล่ามและนักแปลแห่งสหพันธ์ (BDÜ) ระยะเวลาในการแปลขึ้นอยู่กับความสั้นยาว ความยากง่าย และความเร่งด่วน

 

    • business-idea-534228_1920.jpg
      Übersetzungsservice THK Translation, durchgeführt von Hattaya Körner, bietet Ihnen Übersetzungen von Deutsch ins Thailändische und von Thailändisch ins Deutsche für alle an, die H...
Visitors: 57,277